Sklep Partnera Samsung Zawsze darmowa dostawa Darmowe zwroty na urządzenia mobilne Gwarancja jakości producenta Dostawa na terenie Polski
Polityka Prywatności - obowiązuje od 29.04.2020

Samsung Electronics Polska sp. z o.o. zdaje sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność naszych Klientów. Chcemy mieć pewność, że rozumiesz w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności tłumaczy w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach platformy sepm.sklepsamsung.pl dedykowanej programowi „Employee Purchase Program” i umożliwiającej korzystanie ze szczególnej oferty na produkty marki Samsung (dalej: „Sklep EPP”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa) – dalej „Samsung Electronics”.

W związku z tym, że sprzedaż produktów w ramach Sklepu EPP odbywa się we współpracy z naszymi operatorami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez:

1. I-Terra sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin, która przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z odrębną polityką prywatności dostępną tutaj.

2. GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-124, ul. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1, która przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z odrębną polityką prywatności dostępną tutaj. 

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług bankowych lub ubezpieczeniowych z wykorzystaniem Sklepu Samsung, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Santander Consumer Bank S.A. zgodnie z jego własną polityką bezpieczeństwa, która znajduje się tutaj.


JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

Samsung Electronics zbiera Twoje dane osobowe w następujący sposób:


Informacje, które przekazujesz bezpośrednio

Zbieramy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz ze Sklepu EPP. W szczególności:

 • Kiedy rejestrujesz w Sklepie EPP swoje konto użytkownika i logujesz się za jego pomocą, otrzymujemy dostęp do Twoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko ,adres e-mail, telefon, numer pracownika (GEN), oddział Samsung Electronics na rzecz którego świadczysz usługi lub dane partnera biznesowego, z którym Samsung Electronics podpisał stosowną umowę o współpracę zapewniającą dostęp do Sklepu EPP. Jeżeli zamówisz nasz produkt, otrzymamy szczegóły Twojego zamówienia oraz zwrócimy się o podanie nam Twojego imienia, nazwiska, adresu, informacji kontaktowych i dotyczących wysyłki, a także metody płatności.
 • W sytuacji, w której kontaktujesz się z działem obsługi klienta, możemy zwrócić się o podanie nam informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz produktu, w sprawie którego się kontaktujesz.
 • Jeżeli kontaktujesz się z działem obsługi klienta, wszelka komunikacja będzie transmitowana za pośrednictwem naszych systemów.


Informacje dotyczące korzystania ze Sklepu EPP

Oprócz informacji, które otrzymujemy od Ciebie, będziemy zbierać informacje dotyczące sposobów Twojego korzystania ze Sklepu EPP. W tym zakresie będziemy zbierać:

 • Informacje o produkcie, który zakupiłeś – model sprzętu, numer IMEI, numer seryjny.
 • Informacje o urządzeniu – adres IP, pliki cookie, beacony internetowe.
 • Informacje dotyczące logów – wszelkie informacje zawarte w plikach cookie, które możemy zainstalować na Twoim urządzeniu.
 • Inne informacje o Twoim korzystaniu ze Sklepu EPP, w tym to jak reagujesz i wchodzisz w interakcje z treściami oferowanymi za jej pośrednictwem.


Informacje, które uzyskujemy od naszych partnerów biznesowych

Usługi oferowane w ramach Sklepu EPP są dostępne również dla pracowników lub współpracowników naszych partnerów biznesowych. W celu zapewnienia możliwości rejestracji konta użytkownika oraz umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu EPP przez swoich pracowników lub współpracowników nasi partnerzy biznesowi mogą przesyłać nam stosowne informacje związane z Twoim zatrudnieniem lub z łączącą Was formą współpracy (np. informacje o adresach e-mail, które powinny uzyskać dostęp do usług Sklepu EPP, imiona i nazwiska upoważnionych pracowników/współpracowników, informacje o zajmowanym stanowisku).


Analityka Podmiotów Trzecich

Za pośrednictwem niektórych naszych usług możemy zbierać dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na stronach oraz połączonych urządzeniach przez czas korzystania ze stron internetowych, urządzeń oraz innych funkcji on-line lub usług podmiotów trzecich. Możemy również wykorzystywać usługi analityczne podmiotów trzecich w związku z naszymi własnymi usługami, np. za pomocą Google Analytics. Usługodawcy, którzy odpowiadają za takie usługi analityczne pomagają nam analizować w jaki sposób korzystasz z naszych usług oraz pomagają nam w ich ulepszaniu. Informacje, które otrzymujemy mogą być ujawnione albo zebrane bezpośrednio przez właściwych usługodawców lub podmioty trzecie wykorzystujące te dane, na przykład po to, aby dokonać oceny korzystania z naszych usług, pomagać w zarządzeniu usługami oraz wykrywać nieprawidłowości techniczne. Aby dowiedzieć się więcej na temat Google Analytics, prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi tutaj:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

https://www.google.com/policies/privacy/partners/.


Twoje opcje wyboru

Możesz zdecydować, by nie przekazywać nam określonych rodzajów informacji, takich jak informacje wymagane podczas rejestracji konta umożliwiającego korzystanie ze Sklepu EPP. W niektórych sytuacjach może to mieć wpływ na możliwość korzystania z naszych usług. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby przekazać Ci odpowiednie informacje w momencie zbierania danych, tak abyś mógł świadomie zdecydować o zakresie danych, którymi się z nami dzielisz.


W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy wykorzystywać zebrane dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenia usług, w tym umożliwienia zawarcia umowy sprzedaży z operatorami Sklepu EPP, a także możliwości skorzystania z usług dodatkowych, takich jak np. dostawa wraz z wniesieniem i montażem produktu, wykupienie ubezpieczenia lub uzyskanie kredytu na zakup;
 • podejmowania działań związanych z zobowiązaniami gwarancyjnymi, takimi jak naprawy, zwroty i wymian produktów;
 • przekazywania spersonalizowanych treści i świadczenia spersonalizowanych usług w oparciu o Twoją aktywność w Sklepie EPP;
 • przekazywania spersonalizowanych reklam i ofert na naszej stronie internetowej, stronach podmiotów trzecich i platformach internetowych (na przykład na stronach mediów społecznościowych), jeśli uznamy, że będziesz nimi zainteresowany;
 • podejmowania działań promocyjnych i przekazywania komunikatów handlowych w drodze bezpośredniej komunikacji marketingowej, o ile udzieliłeś nam na to odrębnej zgody;
 • prowadzenia analizy naszych produktów i usług, po to aby umożliwić nam lepsze zrozumienie naszych Klientów i ich potrzeb, w celu oferowania odpowiednich informacji, produktów lub usług;
 • zbierania opinii na temat naszych produktów i usług, a także w celu przeprowadzania ankiet wśród naszych Klientów, na podstawie Twojej odrębnej zgody (jeżeli była ona wymagana);
 • zapewnienia zgodności z wymogami prawa oraz w celach związanych z postępowaniami prawnymi;
 • zapewnienia ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Samsung Electronics lub któregokolwiek z podmiotów powiązanych, partnerów biznesowych lub Klientów.

Wykorzystujemy i łączymy informacje, które zebraliśmy na Twój temat z naszego Sklepu EPP, urządzeń lub w inny prawnie dozwolony sposób, w celu poprawy jakości i wygody korzystania z naszych usług. Wykorzystujemy również informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio lub za pośrednictwem innych źródeł, opisanych powyżej, w celu dostarczenia treści, które mogą Ci się spodobać lub które dostosowaliśmy do Twoich upodobań. W niektórych przypadkach, możesz dokonywać wyborów związanych z Twoimi danymi osobowymi. Sprawdź sekcję JAKIE SĄ MOJE PRAWA?, aby dowiedzieć się więcej.

Samsung przetwarza dane osobowe w celach opisanych powyżej. Podstawa prawna dla przetwarzania przez Samsung danych osobowych obejmuje przetwarzanie w celu

 • udostępniania usług Sklepu EPP i realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesach Samsung Electronics związanych ze współpracą z partnerami handlowymi, których pracownicy uzyskują możliwość rejestracji i korzystania ze Sklepu EPP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • promocji interesów biznesowych, na przykład w celu zarządzania relacją z Klientem oraz poprawy jakości obsług, w tym prowadzenia komunikacji na naszej stronie internetowej, stronach internetowych podmiotów trzecich i platformach online (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapewnienia zgodności z wymogami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wysyłki komunikatów marketingowych tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to swoją uprzednią zgodę. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami w sposób określony w sekcji KONTAKT niniejszej Polityki Prywatności (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Przekazujemy Twoje dane osobowe wewnątrz naszej organizacji wyłącznie tym podmiotom, którym takie dane osobowe są niezbędne w celu świadczenia usług lub w procesie obsługi.

Przekazujemy także Twoje dane osobowe następującym podmiotom, wyłącznie w zakresie jakim będzie to niezbędne w celu świadczenia usług:

 • Podmioty Powiązane. Inne niż z Grupy Samsung, których jesteśmy właścicielami lub które kontrolujemy.
 • Partnerzy Biznesowi. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym z którymi współpracujemy w celu zapewnienia usług zleconych lub usług, które zamierzasz kupić. Partnerzy biznesowi kontrolują i zarządzają Twoimi danymi osobowymi. Partnerzy biznesowi posiadają własną politykę prywatności, określającą szczegóły dotyczące sposobu wykorzystania danych osobowych. W szczególności, Twoje dane osobowe są przekazywane operatorom naszego Sklepu EPP w celu realizacji złożonego zamówienia i wykonania umowy sprzedaży.
 • Dostawcy Usług. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe staranie wybranym podmiotom świadczącym usług na rzecz lub w naszym imieniu, takim jak spółki wspomagające procesy naprawy, centra obsługi klienta, działania związane z obsługą klienta, usługi finansowe, reklamowe, w tym spersonalizowane reklamy na naszej stornie internetowej, strony internetowe osób trzecich lub platformy internetowe, przeprowadzania ankiet satysfakcji klienta, wystawiania rachunków lub wysyłania wiadomości e-mail w naszym imieniu. Dostawcy ci są również zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych.
 • Inne Podmioty jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub konieczne w celu ochrony naszych usług: Możemy przekazywać Twoje dane osobowe również innym podmiotom. Na przykład może to być konieczne z uwagi na przepisy prawa, lub postanowienie sądu albo innego właściwego organu, wydane w celu ujawienia Twoich danych osobowych. Ponadto sądy albo inne właściwe organy mogą żądać informacji z uwagi na obowiązek egzekwowania prawa, bezpieczeństwo narodowe, zwalczanie terroryzmu lub inne kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym.
 • Inne Podmioty w Związku z Realizowanymi Transakcjami Korporacyjnymi: Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim w ramach połączenia albo przeniesienia lub sprzedaży, a także w przypadku ogłoszenia upadłości.


W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Ochronę danych osobowych traktujemy poważnie. Wdrożyliśmy odpowiednie fizyczne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić pozyskiwane informacje. Pomimo, iż dokładamy należytej staranności, by chronić Twoje dane osobowe, pamiętaj, że żadna witryna internetowa, transmisja internetowa, system komputerowy czy łącze bezprzewodowe nie są w pełni bezpieczne. 


GDZIE WYSYŁAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Korzystanie ze Sklepu EPP wiąże się z przekazywaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem Twoich danych osobowych w, jak i poza, krajem zamieszkania zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. W szczególności Twoje dane osobowe będą przekazywane do operatorów naszego Sklepu EPP odpowiedzialnych za procesy sprzedaży produktów marki Samsung.

Ponadto korzystanie z Usług może również obejmować transfer, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w innych krajach; takie kraje obejmują, bez ograniczeń, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz Stany Zjednoczone Ameryki. Podejmiemy odpowiednie środki, zgodnie z obowiązującym prawem, w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Takie środki obejmują stosowanie standardowych klauzul umownych w celu zabezpieczenia przekazywania danych poza EOG. Aby uzyskać więcej informacji lub uzyskać kopię obowiązujących umów, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi poniżej w sekcji Kontakt.


JAKIE SĄ MOJE PRAWA?

Jesteś dysponentem swoich danych osobowych. Masz prawo żądać przedstawienia szczegółowych informacji na temat tego, jakie informacje zostały przez nas zebrane, a także żądać usunięcia lub poprawienia jakichkolwiek nieścisłości. Masz również prawo sprzeciwić się lub żądać ograniczenia przetwarzania, udostępniania lub przekazywania Twoich danych osobowych, jak również żądać podania Twoich danych osobowych, które zebraliśmy, tak abyś mógł wykorzystać je do własnych celów. Twoje żądanie usunięcia danych osobowych nie będzie jednak zrealizowane, jeżeli do przetwarzania Twoich danych zobowiązują nas obowiązujące przepisy. W celu złożenia wniosku dotyczącego Twoich praw lub złożenia zapytania, skontaktuj się z nami w sposób określony w sekcji KONTAKT Z NAMI.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone lub usunięte z naszych systemów, gdy nie będą już potrzebne.

Podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe w oparciu o następującą zasady:

 1. co najmniej przez okres, w którym dane osobowe są wykorzystywane do świadczenia usług;
 2. zgodnie z wymogami prawa, umowy lub mając na względzie obowiązki ustawowe;
 3. wyłącznie przez czas wymagany do realizacji celu, w jakim takie dane zostały zgromadzone lub są przetwarzane, lub też dłużej, jeśli wymaga tego jakakolwiek umowa, obowiązujące prawo, czy też cele statystyczne, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.Z JAKICH USŁUG PODMIOTÓW TRZECICH KORZYSTAMY?

Niektóre usługi dodatkowe, takie jak płatności online i kredyty, treści, reklamy i funkcjonalność usług, są dostarczane przez podmioty trzecie. Podmioty te mogą również wykorzystywać pliki cookie, beacons, sygnały nawigacyjne i inne narzędzia do zbierania informacji o korzystaniu z nich lub naszych usług. Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, nie są kontrolowane bezpośrednio przez Samsung, dlatego rekomendujemy zapoznanie się z ich polityką prywatności lub zasadami i warunkami świadczenia usług, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe i świadczą usługi.

W przypadku niektórych aplikacji i usług, w tym mediów społecznościowych, otrzymujemy i przechowujemy informacje dotyczące logowania, a także inne informacje, na których przekazywanie zezwalasz łącząc się z tymi aplikacjami i usługami.


COOKIES, BEACONS, I INNE TECHNOLOGIE 

Samsung Electronics jak i niektóre podmioty trzecie, które dostarczają treści, reklamy lub inne funkcjonalności naszych usług, wykorzystują pliki cookie, piksele, beacons i inne technologie w poszczególnych obszarach naszych usług, jak zostało to wyjaśnione szczegółowo poniżej.


Pliki Cookie 

Pliki Cookies to małe pliki, które przechowują informacje na Twoim komputerze, telewizorze, telefonie lub innym urządzeniu. Umożliwiają one podmiotowi, który umieścił pliki cookie na Twoim urządzeniu, rozpoznanie Cię w różnych witrynach internetowych, usługach, na różnych urządzeniach lub w czasie różnych sesji wyszukiwania. Pliki cookie pełnią wiele pożytecznych funkcji. Na przykład:

 • Pliki cookie mogą zapamiętywać dane logowania, dzięki czemu nie musisz ich wpisywać za każdym razem, gdy logujesz się do usługi.
 • Pliki cookie pomagają nam i podmiotom trzecim zrozumieć, które części naszych usług są najpopularniejsze, ponieważ pomagają nam zobaczyć, z których stron i funkcji korzystają odwiedzający i ile czasu spędzają na takich stronach. Analizując tego rodzaju informacje, możemy lepiej dostosować usługi i zaoferować ich lepszą jakość.
 • Pliki cookie pomagają nam i podmiotom trzecim dowiedzieć się, które reklamy oglądałeś, dzięki czemu, gdy korzystasz z danej usługi, nie oglądasz za każdym razem tej samej reklamy.
 • Pliki cookie pomagają nam i podmiotom trzecim oferować Ci odpowiednie treści i reklamy poprzez gromadzenie informacji o sposobie korzystania przez Ciebie z usług, innych witryn internetowych oraz aplikacji.

Korzystając z przeglądarki internetowej, w celu uzyskania dostępu do usług, możesz skonfigurować ją tak, by akceptowała wszystkie pliki cookie, odrzucała wszystkie pliki cookie lub powiadamiała Cię, gdy wysłano plik cookie. Każda przeglądarka jest inna. W menu „Pomoc” przeglądarek można znaleźć informacje o zmianie ustawień plików cookie. Systemy operacyjne Twoich urządzeń mogą zawierać dodatkowe mechanizmy kontroli plików cookie.

Pamiętaj, że niektóre usługi mogą być zaprojektowane do pracy z wykorzystaniem plików cookie i wyłączenie plików cookie może wpłynąć na możliwość korzystania z takich usług lub ich określonych części.

Korzystamy z następujących rodzajów plików cookie w swojej witrynie:


Podstawowe pliki cookie

umożliwiają zamówienie produktów i korzystanie z usług, które oferujemy;


Pliki cookie analizujące wydajność

umożliwiają nam analizę wydajności i projektu witryny oraz wykrywanie błędów. Na przykład tego rodzaju pliki cookie pozwalają nam rozpoznać, że wcześniej odwiedziłeś naszą stronę internetową oraz pokazać, które części tej strony są najbardziej popularne, wyświetlając strony najczęściej odwiedzane przez użytkowników oraz ilość czasu spędzanego na każdej stronie. W tym celu firma Samsung wykorzystuje między innymi Google Analytics, narzędzie Adobe i podobne analityczne pliki cookie.

Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny będą standardowo gromadzone na serwerze firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak przebywasz w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google. Jedynie w wyjątkowych przypadkach Twój pełny adres zostanie przeniesiony na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. W naszym imieniu Google będzie korzystać z tych danych w celu sporządzania raportów z aktywności w witrynie i świadczenia innych usług dotyczących aktywności w witrynie i korzystania z Internetu. Adres IP przekazywany przez Ciebie z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google. Możesz zablokować przenoszenie danych na temat korzystania z witryny (w tym adresu IP) generowanych przez pliki cookie do Google i tam przetwarzanych, jeśli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Funkcjonalne pliki cookie

zwiększają komfort korzystania z przez Ciebie ze stron internetowych. Dzięki temu rodzajowi plików cookie informacje wyświetlane podczas Twojej następnej wizyty będą dostosowane do Twoich preferencji lub ustawień konta Samsung, z którego łączyłeś się ze stroną internetową Samsung, lub do faktu, że łączyłeś się ze stroną internetową Samsung za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do niego przez Samsung lub jednego z naszych zaufanych usługodawców, którzy kontaktują się z Tobą w naszym imieniu.


Reklamowe pliki cookie

umożliwiają nam i naszym partnerom dostarczanie reklam lub kontaktowanie się z Tobą bezpośrednio, jeśli wyraziłeś oddzielną zgodę na taką komunikację, przy czym reklamy są dopasowane do Twoich zainteresowań dzięki zbieraniu informacji na temat produktów przeglądanych lub zamawianych w ramach stron internetowych Samsung. Używamy między innymi tagów remarketingowych firmy Google, aby umożliwić naszym partnerom handlowym reklamowanie przeglądanych przez Ciebie produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu działania tagów remarketingowych firmy Google, należy kliknąć tutaj: http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.

Na stronach internetowych Samsung Electronics może być również wyświetlana treść usługi lub strony internetowej podmiotu zewnętrznego, w wyniku czego pliki cookie podmiotów zewnętrznych mogą być przechowywane na dysku twardym lub w Twoje przeglądarce. Samsung nie kontroluje przechowywania tych plików cookie - powinieneś zapoznać się z politykami prywatności odpowiednich podmiotów zewnętrznych w celu uzyskania dalszych informacji.


Inne rodzaje pamięci lokalnej

Wraz z określonymi podmiotami trzecimi Samsung Electronics może wykorzystywać inne rodzaje pamięci lokalnej, takie jak lokalnie udostępniane obiekty (zwane też „Plikami cookie Flash”) oraz pamięć lokalna HTML5. Technologie te są podobne do plików cookie omówionych powyżej: są one przechowywane na Twoim urządzeniu i można je wykorzystywać do przechowywania określonych informacji o Twojej aktywności i preferencjach. Te technologie mogą jednak korzystać z innych części Twojego urządzenia niż standardowe pliki cookie, więc możesz nie być w stanie ich kontrolować poprzez standardowe narzędzia i ustawienia przeglądarki. Informacje na temat wyłączania lub usuwania informacji zawartych w plikach cookie Flash można znaleźć tutaj: „http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html”.


Sygnały nawigacyjne lub piksele

Samsung Electronics wraz z określonymi podmiotami zewnętrznymi może też wykorzystywać technologie zwane sygnałami nawigacyjnymi lub pikselami, które przekazują informacje z Twoich urządzeń na serwer. Sygnały nawigacyjne i piksele mogą znajdować się w internetowych treściach, filmach i wiadomościach e-mail. Dzięki nim serwer może odczytywać określone rodzaje informacji z urządzenia, a także uzyskać informacje, kiedy przeglądasz określone treści lub określoną wiadomość e-mail, ustalić datę i godzinę wyświetlenia sygnału nawigacyjnego i piksela oraz adres IP Twojego urządzenia. Samsung wraz z określonymi podmiotami zewnętrznymi może wykorzystywać sygnały nawigacyjne i piksele w rozmaitych celach, w tym w celu analizowania sposobu korzystania z naszych Usług oraz (wraz z plikami cookie) w celu oferowania treści i reklam, które są lepiej dopasowane do Twoich zainteresowań.

Gdy korzystasz z naszych Usług poza witryną udostępnianą przez zewnętrznego usługodawcę, zostaniesz przez nas poproszony o przesłanie odrębnej zgody na przechowywanie plików cookie (obejmującej inne lokalne technologie przechowywania, sygnały nawigacyjne, piksele oraz inne informacje na Twoich urządzeniach). Zostaniesz również poproszony o przekazanie odrębnej zgody na uzyskiwanie przez nas i wskazane podmioty dostępu do takich plików cookie (co obejmuje technologię pamięci lokalnej, sygnały nawigacyjne, piksele i informacje). Jeśli nie zaakceptujesz plików cookie, może to mieć wpływ na komfort korzystania przez Ciebie z witryny/usług, a dalsze informacje będą udostępniane Ci po uzyskaniu przez nas Twojej odrębnej zgody.


KONTAKT

Możesz skontaktować się z nami, w celu zaktualizowania lub poprawienia swoich danych osobowych, złożenia wniosku lub zadana pytania.

Samsung Electronics Polska sp. z o.o.

ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa

Możesz również skontaktować się z nami, odwiedzając naszą stronę Pomoc z zakresu Prywatności. Jesteśmy globalną firmą z biurami w całej Europie. Oznacza to, że gwarantujemy, że Twoje pytania zostaną rozpatrzone przez zespół ds. ochrony danych osobowych w Twoim regionie.

Możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzoru, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo. Dane kontaktowe wszystkich organów nadzoru UE można znaleźć tutaj.

Powrót
Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików.Dowiedz się więcej tutaj
OK, Zamykam

Dziękujemy!

Kliknij zezwalaj, żeby otrzymywać spersonalizowane powiadomienia.

Jeżeli potrzebujesz informacji jak Samsung wykorzystuje Twoje dane to sprawdź

Politykę prywatności